« Livescore

Iran  Azadegan League

21/09
16:45
Esteghlal Khuzestan
Mes Shahr Babak
0
0
(0)
(0)
-
-
20/09
16:45
Khalij Fars
Shahrdari Astara
1
1
(1)
(1)
-
-
20/09
16:15
Chooka Talesh
Pars Jonoubi Jam
0
0
(0)
(0)
-
-
20/09
16:15
Shams Azar Qazvin
Shahrdari Hamedan
2
1
(1)
(0)
-
-
20/09
16:00
Saipa
Fajr Sepasi
0
1
(0)
(1)
-
-
20/09
16:00
Van Pars Isfahan
Kheybar Khorramabad
0
1
(0)
(1)
-
-
20/09
15:45
Arman Gohar
Khooshe Talaee Saveh
1
3
(1)
(0)
-
-
20/09
15:30
Omid Vahdat
Darya Babol
0
6
-
-
-
-
20/09
15:30
Chadormalu SC
Esteghlal Mollasani
0
1
-
-
-
-

13/09
16:45
Pars Jonoubi Jam
Saipa
1
1
(1)
(0)
-
-
14/09
15:45
Arman Gohar
Khalij Fars
1
1
(1)
(0)
-
-
13/09
16:00
Darya Babol
Esteghlal Khuzestan
0
1
(0)
(0)
-
-
13/09
17:00
Esteghlal Mollasani
Shams Azar Qazvin
0
0
(0)
(0)
-
-
13/09
16:15
Shahrdari Hamedan
Omid Vahdat
7
0
(5)
(0)
-
-
13/09
16:15
Khooshe Talaee Saveh  
Chooka Talesh
1
0
(0)
(0)
-
-
13/09
16:15
Shahrdari Astara
Van Pars Isfahan
1
0
(0)
(0)
-
-
13/09
16:15
Kheybar Khorramabad
Mes Shahr-e Babak
0
0
(0)
(0)
-
-
13/09
16:00
Fajr Sepasi
Chadormalu SC
2
0
-
-
-
-

07/09
16:30
Shams Azar Qazvin
Pars Jonoubi Jam
5
0
(2)
(0)
-
-
07/09
17:00
Esteghlal Khuzestan
Fajr Sepasi
0
0
(0)
(0)
-
-
07/09
16:00
Mes Shahr-e Babak
Shahrdari Hamedan
1
0
(0)
(0)
-
-
07/09
16:15
Chadormalu SC
Shahrdari Astara
1
0
(0)
(0)
-
-
07/09
16:15
Saipa  
Kheybar Khorramabad
0
1
(0)
(0)
-
-
08/09
17:00
Khalij Fars  
Khooshe Talaee Saveh
0
0
(0)
(0)
-
-
07/09
15:45
Omid Vahdat
Arman Gohar
0
7
(0)
(1)
-
-
07/09
16:30
Chooka Talesh
Esteghlal Mollasani  
1
2
(0)
(1)
-
-
07/09
16:15
Van Pars Isfahan
Darya Babol
1
0
(0)
(0)
-
-

02/09
16:00
Arman Gohar
Chooka Talesh
2
1
(1)
(0)
-
-
02/09
16:45
Pars Jonoubi Jam
Mes Shahr-e Babak
2
1
(2)
(1)
-
-
02/09
16:15
Fajr Sepasi
Kheybar Khorramabad
1
1
(1)
(0)
-
-
02/09
16:15
Darya Babol
Shams Azar Qazvin
1
2
(1)
(1)
-
-
02/09
17:00
Esteghlal Mollasani  
Esteghlal Khuzestan
3
3
(1)
(1)
-
-
02/09
16:30
Shahrdari Astara
Saipa
0
1
(0)
(1)
-
-
02/09
16:30
Shahrdari Hamedan
Van Pars Isfahan
1
0
(1)
(0)
-
-
02/09
16:30
Khooshe Talaee Saveh
Chadormalu SC
1
1
-
-
-
-
02/09
16:00
Omid Vahdat
Khalij Fars
0
5
(0)
(3)
-
-

28/08
17:00
Khalij Fars
Esteghlal Mollasani
0
2
(0)
(1)
-
-
28/08
17:00
Esteghlal Khuzestan
Shahrdari Hamedan
0
0
(0)
(0)
-
-
28/08
16:45
Saipa
Darya Babol
2
0
(1)
(0)
-
-
28/08
16:45
Van Pars Isfahan
Fajr Sepasi
0
0
(0)
(0)
-
-
28/08
16:30
Chadormalu SC
Arman Gohar
1
1
(0)
(1)
-
-
27/08
16:45
Kheybar Khorramabad
Pars Jonoubi Jam
0
0
-
-
-
-
27/08
16:45
Chooka Talesh
Shahr Khodro
3
0
-
-
-
-
27/08
16:45
Shams Azar Qazvin  
Khooshe Talaee Saveh
4
0
(0)
(0)
-
-
27/08
16:15
Mes Shahr-e Babak
Shahrdari Astara
0
0
(0)
(0)
-
-
« Livescore

Iran  Azadegan League

Summary

© 2022 BoltScore