« Livescore

Iran  Azadegan League

22/05
16:30
Qashqai Shiraz
Astara
1
1
(0)
(0)
-
-
22/05
16:30
Arman Gohar
Shams Azar Qazvin
2
1
(1)
(1)
-
-
22/05
16:30
Shahrdari Hamedan
Khooshe Talaee
1
1
(0)
(1)
-
-
22/05
16:30
Rayka Babol
Mes Shahr Babak
1
0
(1)
(0)
-
-
22/05
16:30
Vista Toorbin
Pars Janoobi Jam
1
1
(0)
(0)
-
-
22/05
16:30
Esteghlal Khuzestan
Mes Kerman
1
2
(0)
(1)
-
-
22/05
16:30
Malavan  
Esteghlal Molasani
1
2
(0)
(1)
-
-
22/05
17:00
Shahin Bushehr
Kheybar Khorramabad
0
2
(0)
(0)
-
-
22/05
16:30
Machine Sazi
Saipa
3
3
(1)
(0)
-
-

16/05
17:00
Pars Jam Bushehr
Qashqai
3
1
(1)
(0)
-
-
16/05
17:00
Mes Shahr-e Babak
Shahrdari Hamedan
1
0
(1)
(0)
-
-
16/05
17:00
Kheybar Khorramabad
Rayka Babol
2
0
(1)
(0)
-
-
16/05
17:00
Khooshe Talaee Saveh
Arman Gohar
1
1
(1)
(0)
-
-
16/05
17:00
Shams Azar Qazvin
Malavan
0
0
-
-
-
-
16/05
17:00
Saipa
Shahin Bushehr
0
0
(0)
(0)
-
-
16/05
17:00
Esteghlal Mollasani
Machine Sazi
6
1
(1)
(0)
-
-
16/05
17:00
Mes Kerman
Vista Toorbin
1
0
(0)
(0)
-
-
16/05
17:00
Shahrdari Astara
Esteghlal Khuzestan
2
0
(0)
(0)
-
-

10/05
17:00
Arman Gohar
Pars Jam Bushehr
2
1
(2)
(0)
-
-
10/05
17:00
Shahrdari Hamedan
Esteghlal Khuzestan
1
0
(1)
(0)
-
-
10/05
17:00
Rayka Babol
Mes Kerman
0
0
(0)
(0)
-
-
10/05
17:00
Qashqai
Mes Shahr-e Babak
1
0
(1)
(0)
-
-
10/05
17:00
Vista Toorbin
Shahrdari Astara
1
0
(0)
(0)
-
-
10/05
17:00
Malavan
Saipa
2
0
(1)
(0)
-
-
10/05
17:00
Shahin Bushehr
Khooshe Talaee Saveh
2
3
(0)
(1)
-
-
10/05
17:00
Machine Sazi  
Kheybar Khorramabad
0
3
(0)
(1)
-
-
10/05
17:00
Esteghlal Mollasani
Shams Azar Qazvin
0
0
-
-
-
-

05/05
17:00
Pars Jam Bushehr
Machine Sazi
2
1
(1)
(1)
-
-
05/05
16:30
Mes Shahr-e Babak
Arman Gohar
1
1
(0)
(1)
-
-
05/05
16:30
Kheybar Khorramabad
Shahrdari Hamedan
1
0
(0)
(0)
-
-
05/05
16:30
Khooshe Talaee Saveh
Malavan
2
1
(2)
(0)
-
-
05/05
16:30
Saipa
Esteghlal Mollasani
0
0
(0)
(0)
-
-
04/05
16:30
Esteghlal Khuzestan
Vista Toorbin
4
2
(2)
(0)
-
-
05/05
16:30
Mes Kerman
Qashqai  
1
0
(0)
(0)
-
-
05/05
16:30
Shahrdari Astara  
Rayka Babol
0
1
(0)
(1)
-
-
05/05
16:30
Shams Azar Qazvin
Shahin Bushehr
2
0
-
-
-
-

30/04
18:00
Malavan
Kheybar Khorramabad
0
0
(0)
(0)
-
-
30/04
18:00
Shahin Bushehr
Mes Kerman
0
1
(0)
(0)
-
-
28/04
18:15
Machine Sazi
Khooshe Talaee Saveh
1
3
(1)
(1)
-
-
28/04
18:00
Shahrdari Hamedan
Vista Toorbin
2
0
(0)
(0)
-
-
28/04
18:00
Rayka Babol
Pars Jam Bushehr
5
1
(3)
(0)
-
-
28/04
18:00
Qashqai
Esteghlal Khuzestan
1
0
(0)
(0)
-
-
28/04
18:00
Saipa
Shams Azar Qazvin
1
1
-
-
-
-
28/04
18:00
Esteghlal Mollasani
Mes Shahr-e Babak
1
1
(0)
(0)
-
-
28/04
17:30
Arman Gohar
Shahrdari Astara
3
1
(1)
(1)
-
-

19/04
18:00
Khooshe Talaee Saveh
Esteghlal Mollasani
0
1
(0)
(1)
-
-
19/04
18:00
Kheybar Khorramabad
Arman Gohar
0
2
(0)
(0)
-
-
25/04
17:30
Mes Kerman
Malavan
0
0
(0)
(0)
-
-
18/04
18:00
Shahrdari Astara
Shahrdari Hamedan  
2
2
(1)
(1)
-
-
18/04
18:00
Shams Azar Qazvin
Machine Sazi
1
0
-
-
-
-
18/04
18:00
Esteghlal Khuzestan
Rayka Babol
0
0
(0)
(0)
-
-
18/04
18:00
Pars Jam Bushehr
Saipa
0
0
(0)
(0)
-
-
18/04
17:45
Vista Toorbin
Qashqai
1
1
(0)
(1)
-
-
18/04
17:30
Mes Shahr-e Babak
Shahin Bushehr
2
1
(1)
(1)
-
-

14/04
18:00
Arman Gohar
Mes Kerman
0
0
(0)
(0)
-
-
14/04
18:00
Esteghlal Mollasani
Kheybar Khorramabad
1
0
(1)
(0)
-
-
12/04
18:00
Shams Azar Qazvin
Khooshe Talaee Saveh
2
1
-
-
-
-
12/04
17:45
Saipa
Shahrdari Astara
0
0
(0)
(0)
-
-
12/04
17:45
Rayka Babol
Qashqai
2
0
(1)
(0)
-
-
12/04
18:00
Shahrdari Hamedan
Pars Jam Bushehr
0
0
(0)
(0)
-
-
12/04
18:00
Malavan
Esteghlal Khuzestan
1
0
(1)
(0)
-
-
12/04
18:00
Shahin Bushehr
Vista Toorbin
0
1
(0)
(0)
-
-
12/04
18:00
Machine Sazi
Mes Shahr-e Babak
1
1
(0)
(0)
-
-

05/04
17:30
Khooshe Talaee Saveh
Saipa
0
0
(0)
(0)
-
-
05/04
17:15
Qashqai
Arman Gohar
2
1
(2)
(1)
-
-
05/04
17:30
Vista Toorbin
Rayka Babol
1
1
(0)
(1)
-
-
05/04
17:30
Esteghlal Khuzestan
Machine Sazi
3
0
-
-
-
-
05/04
17:30
Pars Jam Bushehr
Shahin Bushehr
1
1
(0)
(0)
-
-
05/04
17:45
Shahrdari Astara
Esteghlal Mollasani
0
0
(0)
(0)
-
-
05/04
17:15
Mes Shahr-e Babak
Malavan
2
3
(1)
(1)
-
-
04/04
17:15
Mes Kerman
Shahrdari Hamedan
3
0
(2)
(0)
-
-
04/04
17:45
Kheybar Khorramabad
Shams Azar Qazvin
1
0
-
-
-
-

30/03
14:15
Shahin Bushehr
Esteghlal Khuzestan
0
7
(0)
(4)
-
-
30/03
14:15
Esteghlal Mollasani
Mes Kerman
0
0
(0)
(0)
-
-
30/03
13:45
Arman Gohar
Rayka Babol
1
0
(0)
(0)
-
-
30/03
13:45
Shahrdari Hamedan
Qashqai
0
0
(0)
(0)
-
-
30/03
13:45
Khooshe Talaee Saveh
Kheybar Khorramabad
1
1
(0)
(1)
-
-
30/03
13:45
Shams Azar Qazvin
Pars Jam Bushehr
2
1
-
-
-
-
30/03
13:45
Saipa
Mes Shahr-e Babak
0
2
(0)
(1)
-
-
30/03
13:45
Machine Sazi
Vista Toorbin
0
0
(0)
(0)
-
-
30/03
13:45
Malavan
Shahrdari Astara
2
0
(0)
(0)
-
-

16/03
13:00
Esteghlal Khuzestan
Esteghlal Mollasani
2
2
(0)
(0)
-
-
16/03
12:30
Mes Shahr-e Babak
Shams Azar Qazvin
0
0
-
-
-
-
16/03
12:30
Kheybar Khorramabad
Saipa
2
1
(1)
(0)
-
-
16/03
12:30
Rayka Babol
Shahrdari Hamedan
1
2
(1)
(0)
-
-
16/03
12:30
Qashqai
Machine Sazi
0
1
(0)
(0)
-
-
16/03
12:30
Vista Toorbin
Arman Gohar
3
0
(0)
(0)
-
-
16/03
12:30
Mes Kerman
Khooshe Talaee Saveh
4
0
(1)
(0)
-
-
16/03
12:15
Shahrdari Astara
Shahin Bushehr
2
0
(1)
(0)
-
-
16/03
00:00
Pars Jam Bushehr
Malavan
1
0
(0)
(0)
-
-

11/03
13:00
Shahin Bushehr
Shahrdari Hamedan
0
1
(0)
(1)
-
-
11/03
13:00
Esteghlal Mollasani
Qashqai
0
0
(0)
(0)
-
-
11/03
12:30
Kheybar Khorramabad
Mes Shahr-e Babak
1
1
(0)
(0)
-
-
11/03
12:30
Khooshe Talaee Saveh
Pars Jam Bushehr
1
1
(1)
(1)
-
-
11/03
12:30
Shams Azar Qazvin
Shahrdari Astara
3
1
-
-
-
-
11/03
12:30
Saipa
Vista Toorbin
2
1
(2)
(0)
-
-
11/03
12:30
Machine Sazi
Mes Kerman
1
2
(0)
(2)
-
-
11/03
12:30
Malavan
Rayka Babol
1
1
(0)
(0)
-
-
11/03
11:30
Arman Gohar
Esteghlal Khuzestan
1
0
(0)
(0)
-
-

05/03
12:45
Pars Jam Bushehr
Esteghlal Mollasani
1
1
(1)
(1)
-
-
05/03
12:45
Esteghlal Khuzestan
Kheybar Khorramabad
0
0
(0)
(0)
-
-
05/03
12:15
Shahrdari Hamedan
Arman Gohar
0
2
(0)
(2)
-
-
05/03
12:15
Mes Shahr-e Babak
Khooshe Talaee Saveh
0
1
(0)
(0)
-
-
05/03
12:15
Qashqai
Malavan
0
1
(0)
(0)
-
-
05/03
12:15
Vista Toorbin
Shams Azar Qazvin
2
1
-
-
-
-
05/03
12:15
Mes Kerman
Saipa
2
0
(1)
(0)
-
-
05/03
12:00
Rayka Babol
Shahin Bushehr
0
0
(0)
(0)
-
-
05/03
12:00
Shahrdari Astara
Machine Sazi
3
0
(2)
(0)
-
-

26/02
12:30
Shahin Bushehr
Arman Gohar
0
1
(0)
(0)
-
-
26/02
12:30
Esteghlal Mollasani
Vista Toorbin
0
0
(0)
(0)
-
-
26/02
12:00
Mes Shahr-e Babak
Mes Kerman
0
0
(0)
(0)
-
-
26/02
12:00
Kheybar Khorramabad
Pars Jam Bushehr
1
2
(1)
(1)
-
-
26/02
12:00
Khooshe Talaee Saveh
Shahrdari Astara
0
1
(0)
(1)
-
-
26/02
12:00
Shams Azar Qazvin
Esteghlal Khuzestan
1
0
-
-
-
-
26/02
12:00
Saipa
Qashqai
3
1
(1)
(0)
-
-
26/02
12:00
Malavan
Shahrdari Hamedan
1
0
(0)
(0)
-
-
26/02
12:00
Machine Sazi
Rayka Babol
1
1
(1)
(1)
-
-
« Livescore

Iran  Azadegan League

Summary

© 2022 BoltScore