« Livescore

Iran  Azadegan League

23/05
16:30
Pars Jonoubi Jam
Shahrdari Astara
3
0
-
-
-
-
23/05
16:30
Van Pars Isfahan
Khooshe Talaee Saveh
2
1
(1)
(1)
-
-
23/05
16:30
Kheybar Khorramabad
Shahrdari Hamedan
0
0
(0)
(0)
-
-
23/05
16:30
Chadormalu SC
Khalij Fars
0
1
(0)
(0)
-
-
23/05
16:30
Saipa
Esteghlal Mollasani
4
0
(2)
(0)
-
-
23/05
16:30
Mes Shahr-e Babak
Fajr Sepasi
1
0
(0)
(0)
-
-
23/05
16:30
Chooka Talesh
Darya Babol
1
3
(0)
(1)
-
-
23/05
16:30
Esteghlal Khuzestan
Arman Gohar
5
0
(4)
(0)
-
-

17/05
16:30
Shahrdari Astara  
Kheybar Khorramabad
0
1
(0)
(1)
-
-
17/05
16:30
Arman Gohar
Shams Azar Qazvin
1
2
(1)
(0)
-
-
17/05
16:30
Khooshe Talaee Saveh
Esteghlal Khuzestan
0
2
(0)
(0)
-
-
17/05
16:30
Khalij Fars
Chooka Talesh
4
2
(2)
(0)
-
-
17/05
16:30
Esteghlal Mollasani
Van Pars Isfahan
1
1
(1)
(0)
-
-
17/05
16:30
Darya Babol
Mes Shahr-e Babak
3
1
(2)
(1)
-
-
17/05
16:30
Shahrdari Hamedan
Saipa
0
1
(0)
(1)
-
-
17/05
16:30
Fajr Sepasi
Pars Jonoubi Jam
3
1
(1)
(0)
-
-

10/05
16:15
Kheybar Khorramabad
Darya Babol
2
1
(0)
(1)
-
-
10/05
16:15
Saipa
Khooshe Talaee Saveh
1
0
(0)
(0)
-
-
10/05
16:15
Shahrdari Astara    
Fajr Sepasi
0
0
(0)
(0)
-
-
10/05
16:15
Chadormalu SC   
Chooka Talesh
3
3
(1)
(1)
-
-
10/05
16:15
Pars Jonoubi Jam
Shahrdari Hamedan
1
0
(1)
(0)
-
-
10/05
16:15
Mes Shahr-e Babak
Esteghlal Mollasani
3
0
-
-
-
-
10/05
16:15
Shams Azar Qazvin
Khalij Fars
2
1
(2)
(0)
-
-
10/05
16:15
Van Pars Isfahan
Arman Gohar
1
1
(0)
(1)
-
-

04/05
16:00
Chooka Talesh
Shams Azar Qazvin
0
3
(0)
(0)
-
-
04/05
16:00
Khooshe Talaee Saveh
Kheybar Khorramabad
1
1
(0)
(0)
-
-
04/05
16:00
Chadormalu SC
Esteghlal Khuzestan
2
2
(0)
(2)
-
-
04/05
16:00
Shahrdari Hamedan
Fajr Sepasi
1
2
(1)
(1)
-
-
04/05
16:00
Esteghlal Mollasani
Shahrdari Astara
0
0
(0)
(0)
-
-
04/05
15:45
Arman Gohar
Saipa
2
1
(0)
(0)
-
-
04/05
15:45
Khalij Fars
Mes Shahr-e Babak
1
0
(1)
(0)
-
-
04/05
15:30
Darya Babol
Pars Jonoubi Jam
0
0
(0)
(0)
-
-

22/04
18:15
Shams Azar Qazvin
Chadormalu SC
3
1
(2)
(1)
-
-
22/04
18:15
Shahrdari Astara
Shahrdari Hamedan
3
0
(1)
(0)
-
-
22/04
18:15
Esteghlal Khuzestan
Khalij Fars
2
0
(0)
(0)
-
-
22/04
18:00
Fajr Sepasi
Darya Babol
4
1
(1)
(0)
-
-
22/04
18:00
Van Pars Isfahan
Chooka Talesh
1
0
(0)
(0)
-
-
22/04
18:00
Kheybar Khorramabad
Arman Gohar
2
0
(0)
(0)
-
-
22/04
17:45
Mes Shahr-e Babak
Khooshe Talaee Saveh
1
1
(1)
(0)
-
-
20/04
18:15
Pars Jonoubi Jam
Esteghlal Mollasani
2
1
(0)
(1)
-
-

15/04
18:00
Khooshe Talaee Saveh
Fajr Sepasi
1
1
(0)
(1)
-
-
15/04
18:00
Chadormalu SC
Mes Shahr-e Babak
1
1
(1)
(0)
-
-
15/04
18:00
Shams Azar Qazvin
Van Pars Isfahan
3
0
(0)
(0)
-
-
15/04
18:00
Khalij Fars
Saipa
0
1
(0)
(0)
-
-
15/04
18:00
Chooka Talesh
Esteghlal Khuzestan
1
0
(0)
(0)
-
-
15/04
17:45
Darya Babol
Shahrdari Astara
2
0
(1)
(0)
-
-
15/04
17:45
Arman Gohar
Shahrdari Hamedan
1
0
(0)
(0)
-
-
14/04
18:00
Esteghlal Mollasani
Kheybar Khorramabad
2
1
(0)
(1)
-
-

05/04
18:00
Saipa
Chooka Talesh
0
0
(0)
(0)
-
-
05/04
18:00
Van Pars Isfahan
Khalij Fars
2
0
(2)
(0)
-
-
05/04
18:00
Shahrdari Astara
Khooshe Talaee Saveh
0
0
(0)
(0)
-
-
05/04
18:00
Shahrdari Hamedan
Darya Babol
0
0
(0)
(0)
-
-
05/04
18:00
Pars Jonoubi Jam
Chadormalu SC
0
1
(0)
(1)
-
-
05/04
18:00
Esteghlal Khuzestan
Shams Azar Qazvin
2
1
(1)
(1)
-
-
05/04
17:45
Fajr Sepasi
Esteghlal Mollasani
1
2
(1)
(0)
-
-
05/04
17:30
Mes Shahr-e Babak
Arman Gohar
1
0
(0)
(0)
-
-

30/03
18:00
Esteghlal Mollasani
Shahrdari Hamedan
1
1
(1)
(0)
-
-
29/03
18:00
Esteghlal Khuzestan
Van Pars Isfahan
2
0
(0)
(0)
-
-
29/03
18:00
Shams Azar Qazvin
Kheybar Khorramabad
2
1
(0)
(0)
-
-
29/03
18:00
Chooka Talesh
Mes Shahr-e Babak
0
1
(0)
(0)
-
-
29/03
18:00
Khalij Fars
Fajr Sepasi
0
4
(0)
(1)
-
-
29/03
18:00
Khooshe Talaee Saveh
Pars Jonoubi Jam
2
0
(1)
(0)
-
-
29/03
17:45
Chadormalu SC
Saipa
0
0
(0)
(0)
-
-
29/03
17:30
Arman Gohar
Darya Babol
0
0
(0)
(0)
-
-

17/03
13:00
Pars Jonoubi Jam
Esteghlal Khuzestan
1
2
(0)
(0)
-
-
17/03
12:30
Shahrdari Astara    
Arman Gohar
2
0
(0)
(0)
-
-
16/03
12:30
Darya Babol
Esteghlal Mollasani
4
1
(1)
(0)
-
-
16/03
12:30
Van Pars Isfahan
Chadormalu SC
0
2
-
-
-
-
16/03
12:30
Saipa
Shams Azar Qazvin
2
1
(0)
(1)
-
-
16/03
12:30
Fajr Sepasi
Chooka Talesh
3
0
(2)
(0)
-
-
16/03
12:30
Shahrdari Hamedan
Khooshe Talaee Saveh
0
2
(0)
(2)
-
-
16/03
12:15
Kheybar Khorramabad
Khalij Fars
2
1
(1)
(1)
-
-

11/03
12:15
Arman Gohar
Pars Jonoubi Jam
3
2
(2)
(1)
-
-
10/03
12:45
Esteghlal Khuzestan
Shahrdari Astara
1
0
(0)
(0)
-
-
10/03
12:30
Khalij Fars
Darya Babol
2
1
(1)
(0)
-
-
10/03
12:15
Shams Azar Qazvin
Mes Shahr-e Babak
3
0
(0)
(0)
-
-
10/03
12:15
Chadormalu SC
Kheybar Khorramabad
1
1
-
-
-
-
10/03
12:15
Van Pars Isfahan
Saipa
4
0
(3)
(0)
-
-
10/03
12:15
Khooshe Talaee Saveh
Esteghlal Mollasani  
4
0
(3)
(0)
-
-
10/03
12:15
Chooka Talesh
Shahrdari Hamedan
2
2
(0)
(1)
-
-
« Livescore

Iran  Azadegan League

Summary

© 2023 BoltScore