« Livescore

Iran  Azadegan League

16/05
17:45
Shahin Bandar Ameri
Kheybar Khorramabad
0
1
(0)
(0)
-
-
16/05
17:45
Naft Gachsaran
Naft M.I.S
1
1
(0)
(0)
-
-
16/05
16:30
Khooshe Talaee
Pars Janoobi Jam
0
0
(0)
(0)
-
-
16/05
16:00
Astara
Ario Eslamshahr
3
2
(0)
(1)
-
-
15/05
15:20
Saipa
Shahre Raz
2
1
(1)
(1)
-
-
16/05
16:00
Damash Gilan
Mes Soongoun
4
1
(1)
(0)
-
-
13/05
16:45
Fajr Sepasi
Mes Shahr-e Babak
3
1
(2)
(1)
-
-
13/05
15:45
Darya Babol
Esteghlal Mollasani
2
0
(0)
(0)
-
-

08/05
17:30
Pars Jonoubi Jam
Naft Gachsaran
3
1
(2)
(0)
-
-
08/05
17:00
Kheybar Khorramabad
Shahrdari Astara
1
0
(1)
(0)
-
-
09/05
17:00
Esteghlal Mollasani
Shahin Bandar Ameri
0
1
(0)
(1)
-
-
08/05
17:00
Naft Masjed Soleyman
Damash Gilanian    
2
2
(0)
(2)
-
-
08/05
16:30
Shahre Raz
Fajr Sepasi
0
1
(0)
(1)
-
-
08/05
16:30
Chadormalu SC
Khooshe Talaee Saveh
1
0
(0)
(0)
-
-
08/05
16:00
Mes Soongoun
Saipa
1
1
(0)
(0)
-
-
08/05
16:00
Mes Shahr-e Babak
Mes Kerman
0
0
(0)
(0)
-
-
08/05
15:45
Ario Eslamshahr
Darya Babol
0
0
(0)
(0)
-
-

02/05
16:45
Naft Gachsaran
Mes Soongoun
0
0
(0)
(0)
-
-
02/05
16:45
Naft Masjed Soleyman  
Pars Jonoubi Jam  
0
0
(0)
(0)
-
-
02/05
16:30
Fajr Sepasi
Kheybar Khorramabad
3
0
(2)
(0)
-
-
02/05
16:15
Mes Kerman
Shahin Bandar Ameri
1
0
(0)
(0)
-
-
02/05
15:45
Damash Gilanian
Shahre Raz  
1
0
(0)
(0)
-
-
02/05
15:45
Khooshe Talaee Saveh
Ario Eslamshahr
1
1
(0)
(0)
-
-
02/05
15:45
Shahrdari Astara
Esteghlal Mollasani
0
1
(0)
(0)
-
-
02/05
15:30
Saipa
Chadormalu SC
1
2
(0)
(1)
-
-
02/05
15:30
Darya Babol
Mes Shahr-e Babak
1
1
(1)
(0)
-
-

19/05
16:45
Esteghlal Molasani
Fajr Sepasi
-
-
-
-
-
-
21/04
16:30
Pars Jonoubi Jam
Saipa
2
1
(1)
(1)
-
-
21/04
16:30
Shahre Raz
Mes Kerman
1
1
(0)
(0)
-
-
21/04
16:30
Shahin Bandar Ameri
Shahrdari Astara
0
0
(0)
(0)
-
-
21/04
16:15
Chadormalu SC
Naft Gachsaran
0
0
(0)
(0)
-
-
21/04
16:00
Mes Shahr-e Babak
Khooshe Talaee Saveh
3
0
(1)
(0)
-
-
21/04
15:45
Mes Soongoun
Naft Masjed Soleyman
1
1
(0)
(0)
-
-
21/04
15:30
Ario Eslamshahr
Damash Gilanian
2
0
(1)
(0)
-
-
21/04
15:30
Kheybar Khorramabad
Darya Babol
4
3
(0)
(1)
-
-

15/04
16:30
Naft Gachsaran
Shahre Raz    
0
1
(0)
(1)
-
-
15/04
16:15
Fajr Sepasi
Ario Eslamshahr
1
1
(1)
(0)
-
-
15/04
16:00
Mes Kerman
Shahrdari Astara
2
0
(2)
(0)
-
-
15/04
15:30
Damash Gilanian
Chadormalu SC
0
0
(0)
(0)
-
-
15/04
15:30
Saipa
Kheybar Khorramabad
1
0
(0)
(0)
-
-
15/04
15:15
Mes Soongoun
Pars Jonoubi Jam
1
1
(1)
(0)
-
-
16/04
14:45
Khooshe Talaee Saveh
Esteghlal Mollasani
0
2
(0)
(2)
-
-
14/04
16:30
Naft Masjed Soleyman
Mes Shahr-e Babak
2
0
(1)
(0)
-
-
14/04
15:15
Darya Babol
Shahin Bandar Ameri
2
0
(1)
(0)
-
-

09/04
18:00
Esteghlal Mollasani
Mes Kerman
0
0
(0)
(0)
-
-
09/04
18:00
Ario Eslamshahr
Mes Soongoun
0
1
(0)
(0)
-
-
09/04
18:00
Kheybar Khorramabad
Naft Gachsaran
2
1
(1)
(1)
-
-
09/04
18:00
Pars Jonoubi Jam
Damash Gilanian
3
2
(2)
(0)
-
-
06/04
18:00
Chadormalu SC
Naft Masjed Soleyman
2
2
(1)
(1)
-
-
06/04
18:00
Shahin Bandar Ameri
Fajr Sepasi
0
3
(0)
(2)
-
-
06/04
18:00
Mes Shahr-e Babak
Saipa
2
1
(1)
(1)
-
-
06/04
18:00
Shahrdari Astara
Darya Babol
0
0
(0)
(0)
-
-
06/04
18:00
Shahre Raz
Khooshe Talaee Saveh
1
0
(1)
(0)
-
-

03/04
18:00
Pars Jonoubi Jam
Ario Eslamshahr
1
2
(1)
(2)
-
-
03/04
18:00
Naft Gachsaran
Esteghlal Mollasani
1
1
(1)
(0)
-
-
11/03
13:15
Chadormalu SC
Shahre Raz
2
0
(0)
(0)
-
-
11/03
13:15
Mes Kerman
Darya Babol
0
0
(0)
(0)
-
-
11/03
13:15
Naft Masjed Soleyman
Kheybar Khorramabad
2
0
(0)
(0)
-
-
11/03
12:45
Khooshe Talaee Saveh
Fajr Sepasi
0
2
(0)
(0)
-
-
10/03
13:15
Saipa
Shahin Bandar Ameri
1
1
(1)
(1)
-
-
10/03
12:45
Mes Soongoun
Mes Shahr-e Babak
2
2
(0)
(0)
-
-
10/03
12:45
Damash Gilanian
Shahrdari Astara
2
0
(1)
(0)
-
-

27/03
16:45
Naft Gachsaran
Shahin Bandar Ameri
2
0
(1)
(0)
-
-
27/03
16:45
Damash Gilanian
Mes Shahr-e Babak
2
1
(0)
(1)
-
-
27/03
16:45
Khooshe Talaee Saveh
Kheybar Khorramabad  
0
1
(0)
(1)
-
-
27/03
16:45
Naft Masjed Soleyman
Shahre Raz
2
1
(1)
(1)
-
-
27/03
16:45
Mes Kerman  
Ario Eslamshahr
2
0
(1)
(0)
-
-
27/03
16:45
Pars Jonoubi Jam
Chadormalu SC
1
2
(1)
(1)
-
-
27/03
16:45
Mes Soongoun
Esteghlal Mollasani
1
0
(0)
(0)
-
-
27/03
16:45
Fajr Sepasi
Darya Babol
1
0
(1)
(0)
-
-
27/03
16:45
Saipa
Shahrdari Astara
0
1
(0)
(0)
-
-

17/03
16:30
Shahre Raz
Pars Jonoubi Jam
2
2
-
-
-
-
17/03
16:30
Esteghlal Mollasani
Naft Masjed Soleyman
1
1
-
-
-
-
17/03
16:30
Kheybar Khorramabad
Mes Kerman
3
1
-
-
-
-
17/03
16:30
Darya Babol
Khooshe Talaee Saveh
1
0
-
-
-
-
17/03
16:30
Chadormalu SC
Mes Soongoun
0
1
-
-
-
-
17/03
16:30
Shahrdari Astara
Fajr Sepasi
1
2
-
-
-
-
16/03
16:30
Mes Shahr-e Babak
Naft Gachsaran
1
0
-
-
-
-
16/03
16:30
Ario Eslamshahr
Saipa
2
0
-
-
-
-
16/03
16:30
Shahin Bandar Ameri
Damash Gilanian
2
0
-
-
-
-

09/03
13:15
Ario Eslamshahr
Naft Gachsaran
1
0
(0)
(0)
-
-
05/03
12:30
Kheybar Khorramabad
Chadormalu SC
2
1
(1)
(1)
-
-
05/03
12:30
Fajr Sepasi
Mes Kerman
0
0
(0)
(0)
-
-
04/03
13:00
Shahin Bandar Ameri
Naft Masjed Soleyman
2
1
(0)
(1)
-
-
05/03
13:00
Esteghlal Mollasani
Saipa
1
1
(0)
(0)
-
-
04/03
12:30
Shahre Raz
Mes Soongoun
0
0
(0)
(0)
-
-
04/03
12:30
Mes Shahr-e Babak
Pars Jonoubi Jam
0
0
(0)
(0)
-
-
04/03
12:30
Darya Babol
Damash Gilanian
2
0
(1)
(0)
-
-
04/03
12:30
Shahrdari Astara
Khooshe Talaee Saveh
1
0
(0)
(0)
-
-

27/02
12:45
Pars Jonoubi Jam
Esteghlal Mollasani
1
1
(1)
(0)
-
-
27/02
12:45
Chadormalu SC
Ario Eslamshahr
0
0
(0)
(0)
-
-
27/02
12:45
Naft Masjed Soleyman
Darya Babol
2
1
(0)
(0)
-
-
27/02
12:45
Naft Gachsaran
Fajr Sepasi
0
1
(0)
(0)
-
-
27/02
12:30
Saipa
Mes Kerman
0
0
(0)
(0)
-
-
27/02
12:15
Shahre Raz
Mes Shahr-e Babak
0
1
(0)
(0)
-
-
27/02
12:15
Mes Soongoun
Shahrdari Astara
2
0
(1)
(0)
-
-
03/04
18:00
Damash Gilanian
Kheybar Khorramabad
0
1
(0)
(1)
-
-
27/02
12:15
Khooshe Talaee Saveh
Shahin Bandar Ameri
1
1
(0)
(0)
-
-

21/02
12:45
Shahin Bandar Ameri
Shahre Raz
2
1
(0)
(0)
-
-
21/02
12:15
Ario Eslamshahr
Naft Masjed Soleyman
0
0
(0)
(0)
-
-
21/02
12:15
Shahrdari Astara
Pars Jonoubi Jam
1
1
(0)
(0)
-
-
21/02
12:15
Mes Kerman
Khooshe Talaee Saveh
1
0
(1)
(0)
-
-
21/02
12:15
Darya Babol
Naft Gachsaran
1
4
(1)
(1)
-
-
20/02
12:45
Esteghlal Mollasani
Damash Gilanian
2
1
(1)
(1)
-
-
20/02
12:15
Mes Shahr-e Babak
Chadormalu SC
0
1
(0)
(1)
-
-
20/02
12:15
Fajr Sepasi
Saipa
1
1
(0)
(0)
-
-
20/02
12:15
Kheybar Khorramabad
Mes Soongoun
2
0
(1)
(0)
-
-
« Livescore

Iran  Azadegan League

Summary

© 2024 BoltScore