« Livescore

Japan  Japan Football League

25/09
07:00
Suzuka Point Getters
Tokyo Musashino United
1
1
-
-
-
-
25/09
06:00
Kagura Shimane
Honda Lock
1
1
-
-
-
-
25/09
06:00
Reinmeer Aomori
Maruyasu Okazaki
0
0
-
-
-
-
25/09
06:00
Veertien Mie
Honda
1
1
-
-
-
-
25/09
06:00
Biwako Shiga
Criacao Shinjuku
1
2
-
-
-
-
24/09
08:00
Nara Club
Verspah Oita
1
3
-
-
-
-
24/09
06:00
Osaka
Sony Sendai
2
0
-
-
-
-
23/09
08:00
Kochi United
TIAMO Hirakata
2
1
-
-
-
-

19/09
08:00
Tokyo Musashino United
Biwako Shiga
4
1
-
-
-
-
18/09
08:00
Criacao Shinjuku
Reinmeer Aomori
0
1
-
-
-
-
18/09
07:30
TIAMO Hirakata
Osaka
1
2
-
-
-
-
18/09
06:00
Verspah Oita
Veertien Mie
-
-
-
-
-
-
17/09
11:00
Honda
Kochi United
2
0
-
-
-
-
17/09
08:00
Sony Sendai
Kagura Shimane
0
3
-
-
-
-
17/09
08:00
Maruyasu Okazaki
Nara Club
2
2
-
-
-
-
17/09
06:00
Honda Lock
Suzuka Point Getters
1
0
-
-
-
-

11/09
11:00
Honda
Maruyasu Okazaki
3
1
-
-
-
-
11/09
08:00
Sony Sendai
Tokyo Musashino United
1
1
-
-
-
-
11/09
08:00
Veertien Mie
Biwako Shiga
1
0
-
-
-
-
11/09
07:30
Kochi United
Suzuka Point Getters
2
0
-
-
-
-
11/09
07:30
TIAMO Hirakata
Criacao Shinjuku
2
0
-
-
-
-
11/09
07:00
Osaka
Kagura Shimane
2
1
-
-
-
-
11/09
06:00
Verspah Oita
Reinmeer Aomori
0
1
-
-
-
-
10/09
08:00
Honda Lock
Nara Club
1
2
-
-
-
-

04/09
09:00
Criacao Shinjuku
Sony Sendai
1
1
-
-
-
-
04/09
08:00
Suzuka Point Getters
Veertien Mie
2
0
-
-
-
-
04/09
08:00
Kagura Shimane
Kochi United
1
2
-
-
-
-
04/09
08:00
Maruyasu Okazaki
TIAMO Hirakata
4
1
-
-
-
-
04/09
06:00
Biwako Shiga
Verspah Oita
0
3
-
-
-
-
03/09
11:00
Tokyo Musashino United
Honda Lock
2
0
-
-
-
-
30/09
11:00
Nara Club
Osaka
5
0
-
-
-
-
02/10
06:00
Reinmeer Aomori
Honda
1
0
-
-
-
-

28/08
08:00
Veertien Mie
Kagura Shimane
0
1
-
-
-
-
28/08
08:00
Kochi United
Osaka
1
2
-
-
-
-
28/08
08:00
Tokyo Musashino United
Nara Club
1
1
-
-
-
-
28/08
07:30
TIAMO Hirakata
Reinmeer Aomori
0
1
-
-
-
-
28/08
06:00
Verspah Oita
Suzuka Point Getters
0
1
-
-
-
-
27/08
11:00
Honda
Biwako Shiga
1
0
-
-
-
-
27/08
08:00
Sony Sendai
Maruyasu Okazaki
0
0
-
-
-
-
27/08
08:00
Honda Lock
Criacao Shinjuku
2
0
-
-
-
-

31/08
08:00
Maruyasu Okazaki
Honda Lock
2
1
-
-
-
-
31/07
09:00
Criacao Shinjuku
Tokyo Musashino United
2
4
-
-
-
-
31/07
08:00
Reinmeer Aomori
Sony Sendai
2
2
-
-
-
-
31/07
08:00
Kagura Shimane
Verspah Oita
1
0
-
-
-
-
31/07
08:00
Nara Club
Kochi United
2
0
-
-
-
-
31/07
08:00
Biwako Shiga
TIAMO Hirakata
0
1
-
-
-
-
31/07
07:00
Osaka
Veertien Mie
1
0
-
-
-
-
14/09
11:00
Honda
Suzuka Point Getters
2
0
-
-
-
-

24/07
11:00
Suzuka Point Getters
Maruyasu Okazaki
0
0
-
-
-
-
24/07
08:00
Reinmeer Aomori
Biwako Shiga
2
0
-
-
-
-
24/07
08:00
Kochi United
Honda Lock
3
0
-
-
-
-
24/07
08:00
Kagura Shimane
Criacao Shinjuku
2
1
-
-
-
-
24/07
08:00
Veertien Mie
Sony Sendai
1
1
-
-
-
-
24/07
07:00
Osaka
Tokyo Musashino United
2
1
-
-
-
-
23/07
11:00
Honda
Nara Club
1
1
-
-
-
-
23/07
08:00
Verspah Oita
TIAMO Hirakata
0
0
-
-
-
-

18/07
08:00
Maruyasu Okazaki
Kagura Shimane
1
2
-
-
-
-
31/08
08:00
Sony Sendai
Verspah Oita
0
1
-
-
-
-
17/07
08:00
Criacao Shinjuku
Osaka
1
2
-
-
-
-
17/07
07:30
TIAMO Hirakata
Honda
1
2
-
-
-
-
16/07
09:00
Nara Club
Biwako Shiga
2
0
-
-
-
-
16/07
08:30
Tokyo Musashino United
Kochi United
1
3
-
-
-
-
16/07
08:00
Honda Lock
Veertien Mie
0
1
-
-
-
-
16/07
04:00
Reinmeer Aomori
Suzuka Point Getters
0
2
-
-
-
-

10/07
08:30
Tokyo Musashino United
Veertien Mie
1
1
-
-
-
-
10/07
08:00
Reinmeer Aomori
Kagura Shimane
4
1
-
-
-
-
19/08
11:15
Nara Club
TIAMO Hirakata
3
1
-
-
-
-
10/07
08:00
Maruyasu Okazaki
Osaka
2
1
-
-
-
-
10/07
06:00
Biwako Shiga
Suzuka Point Getters
0
2
-
-
-
-
09/07
08:00
Sony Sendai
Honda
0
2
-
-
-
-
13/08
08:00
Honda Lock
Verspah Oita
0
3
-
-
-
-
09/07
08:00
Criacao Shinjuku
Kochi United
0
1
-
-
-
-
« Livescore

Japan  Japan Football League

Summary

© 2022 BoltScore