« Livescore

Palestine  West Bank Premier League

24/09
15:00
Ahli Al-Khalil
Al Quds
2
6
(0)
(3)
-
-
24/09
18:00
Islami Kalkelea
Shabab Alsamu
1
3
(0)
(1)
-
-
24/09
18:00
Al Khaleel
Al Amari
0
0
(0)
(0)
-
-
23/09
18:00
Jabal Al Mukaber
Thaqafi Tulkarem
3
1
(0)
(0)
-
-
23/09
18:00
Merkaz
Shabab Al-Dhahiriya  
2
2
(0)
(1)
-
-
23/09
15:00
Albirah
Wadi Al-Nes
1
1
(1)
(0)
-
-

17/09
18:00
Thaqafi Tulkarem
Shabab Alsamu
3
1
(0)
(1)
-
-
17/09
17:00
Hilal Al-Quds
Markez Balata
2
1
(0)
(1)
-
-
17/09
16:00
Taraji Wadi Al-Nes  
Shabab Al Khaleel  
0
2
(0)
(1)
-
-
16/09
18:00
Al-Birah Institution
Islami Kalkelea
2
1
(2)
(0)
-
-
16/09
17:00
Shabab Al-Dhahiriya
Jabal Al Mukaber
2
0
(1)
(0)
-
-
16/09
15:00
Shabab Al Am'ari
Ahli Al-Khalil
1
1
(0)
(0)
-
-
10/09
18:00
Islami Kalkelea
Thaqafi Tulkarem
0
3
(0)
(1)
-
-
10/09
18:00
Shabab Alsamu
Shabab Al-Dhahiriya
0
2
(0)
(2)
-
-
10/09
17:00
Jabal Al Mukaber  
Hilal Al-Quds
3
1
(2)
(0)
-
-
09/09
18:00
Ahli Al-Khalil
Taraji Wadi Al-Nes
1
1
(1)
(1)
-
-
09/09
18:00
Markez Balata
Shabab Al Am'ari
2
1
(1)
(0)
-
-
09/09
15:00
Shabab Al Khaleel
Al-Birah Institution
1
1
(0)
(0)
-
-
« Livescore

Palestine  West Bank Premier League

Summary

© 2022 BoltScore