« Livescore

Vietnam  Cup

01/05
14:15
Viettel     
PVF-CAND     
3
2
(0)
(0)
-
-
30/04
13:00
Nam Định   
Binh Duong   
2
1
(0)
(0)
-
-
28/04
14:15
Hà Nội
Đà Nẵng
2
1
(1)
(0)
-
-
29/04
13:00
Thanh Hóa  
Hai Phong
2
1
(0)
(0)
-
-

13/03
13:15
Viettel
Công An Hà Nội
1
0
-
-
-
-
13/03
12:00
Song Lam Nghe An
Đà Nẵng
0
1
-
-
-
-
13/03
12:00
Bình Định
Nam Định
0
1
-
-
-
-
13/03
11:00
Long An
Binh Duong
1
3
-
-
-
-
12/03
13:15
Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
2
1
-
-
-
-
12/03
12:00
PVF-CAND
Đồng Nai
2
1
-
-
-
-
12/03
12:00
Thanh Hóa
Phu Dong
3
0
-
-
-
-
12/03
13:15
Hai Phong
Quảng Nam
2
1
-
-
-
-
« Livescore

Vietnam  Cup

Summary

© 2024 BoltScore